configurable business documents d365

Effektivt processflöde med Tabellae

Effektivt processflöde med Tabellae

Ett företag ska hålla sig inom sin budget, och då förutsätts det att man jobbar effektivt, så att man får ut så mycket som möjligt av sina resurser. Ofta arbetar man med många olika program för olika delar av verksamheten när det gäller ekonomi, lagerhantering, personal och säljåtgärder. Det krävs mycket energi att sammanställa dokumenthanteringen till någon sorts helhet, och där kan Tabellae vara en kraftfull resurs för att integrera alla dessa verksamheter.

Dokumentstyrning i molnet

Här har vi ett exempel på ett företag, Tabellae, som kan implementera en dokumenthantering i världsklass, det vill säga se till att ditt företags olika avdelningar samarbetar elektroniskt på ett lätt och smidigt sätt. Programmet heter Lasernet, och det ser till att de program du har samarbetar när det gäller exempelvis rapporter, arkivering och statistik med en dokumenthantering i Configurable business documents d 365. Slipp allt dubbelarbete genom att hela dokumentsystemet är synkroniserat.

Det är fråga om en molnmjukvara och man talar i sammanhanget om ERP, som betyder Enterprise Resource Planning och innebär att man utnyttjar sitt företags resurser optimalt. Alla företag är olika, så därför gör man en anpassning till både verksamhet och rutiner som redan finns hos varje användare.

Allt från offerter till etiketter

Det är förbluffande många saker en sådan integration kan åstadkomma. Eftersom de olika processerna är optimerade kan man exempelvis snabbt få fram fakturor och offerter i olika formatmallar, man kan trycka varuetiketter direkt online, man har koll på allt från lager till fakturering. Elektroniska underskrifter på fakturor, rapporter och statistik, ja allting är lätt att få fram.

Man ska ha roligt på jobbet. Det har man när arbetet går lätt och smidigt när man har minskat okända faktorer som kan försena eller förhala det. Många stora företag använder denna affärslösning redan, och de får konkurrensfördelar och gör en stor inbesparing genom att jobbet effektiviseras.