trädbesiktning

Hjälp med trädbesiktning av både friska och sjuka träd

Hjälp med trädbesiktning av både friska och sjuka träd

editorial

Träd behövs i vår närmiljö av både estetiska och praktiska skäl och har både ett ekonomiskt och kulturellt värde. Exempelvis så inbringar hus med fullvuxna träd som regel ett högre försäljningspris än ett med små och taniga nyplanterade träd. Men träd har också en dämpande effekt på trafikbuller, samtidigt som de också är viktiga boplatser för både fåglar och insekter.

Träd som står nära hus hjälper till att skydda fasaden och bidrar till ett behagligare inomhusklimat både på sommaren och vintern, vilket betyder att träd också har en positiv inverkan på energikostnaderna. Det finns därför all anledning att ta väl hand om sina träd och se till att de mår så bra som möjligt. Genom att låta en arborist besiktiga träden får man reda på hur de mår och vad de behöver för att kunna må ännu bättre. En trädbesiktning är också nödvändig om man misstänker att man har ett sjukt träd på sin tomt eller mark.

 

trädbesiktning

 

Vid en trädbesiktning undersöker man trädets alla delar

Träd som är sjuka eller har drabbats av röta kan ställa till stora skador om de skulle sprida smittan vidare eller knäckas och skada människor, bilar eller fastigheter. Har man ett sjukt och försvagat träd på sin mark är det därför viktigt att man låter en arborist utföra en trädbesiktning. Detta för att komma fram till lämpliga åtgärder. Ibland är det bästa att fälla och plocka bort trädet, i andra fall kan det räcka med att ta bort vissa grenar för att begränsa skadorna.

Vid en trädbesiktning undersöks hela trädet, även rötterna. Om trädet inte är alltför försvagat kan arboristen även klättra upp i det för att undersöka kronan. Men går inte det får man istället använda sig av en kikare. Att anlita en arborist för trädbesiktning behöver inte vara kostsamt eftersom man kan använda sig av rutavdraget.