Värmepump

Husvärme med värmepump i Stockholm

Husvärme med värmepump i Stockholm

Svenska hushåll existerar i ett klimat som inte alltid är så snällt. Under ganska stora delar av året råder kyla. Landet är avlångt och utsträckt och temperaturerna i de olika landsändarna varierar. Ingen del av landet klarar sig utan uppvärmning och då är ett vettigt och bra alternativ att använda värmepump.

Mycket har skett sedan de flesta hushåll mest förlitade sig först på ved och senare på olja. Idag finns många alternativ som både är mindre kostsamma och enklare att sköta. Beroende på situation och ekonomi finns en mängd olika alternativ. Det är också vanligt att man väljer en kombination av olika system för uppvärmning.

 

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar tar vara på och använder överskottsvärme från olika håll. Exempelvis en bergvärmepump utnyttjar värme från grundvatten i ett slutet system. Ett hål borras djupt ner till grundvattnet som sedan värms och cirkulerar i fastigheten. Mycket enkelt och driftsäkert.

En värmepump av typen luft-luft monteras på en yttervägg och använder överskottsvärme i uteluften. Och ja, det finns sådan även vid kallare temperaturer. En pump av denna typ fungerar bäst i envåningsbostäder – annars kan man montera en på varje våning. Sommartid kan man istället använda värmepumpen till att kyla huset om det skulle behövas.

 

Interior, Furniture, Modern, Room, Home, Design, Sofa

 

En värmepump för varje bostad

Kort sammanfattat kan man påstå att det finns en lämplig värmepump för varje fastighet i Stockholm. Exempelvis en bostadsrättsförening kan låta installera bergvärme eller ansluta luft-vattenvärmepumpar till ett befintligt system. Det finns naturligtvis en installationskostnad men den sparar man in på kort tid.

En värmepump passar också bra för fritidshuset. När man inte själv är på plats kan man hålla temperaturen låg av besparingsskäl. Den värmer ändå snabbt upp huset när man kommer dit. Vissa modeller kan också programmeras och startas i lämplig tid. Värmepumpar kräver lite underhåll men ger mycket värme. En smart investering för komfort!