Företagarna syd

Nätverket som en hjälpande hand och ett skyddsnät

Nätverket som en hjälpande hand och ett skyddsnät

Som företagare är det inte alltid du kan bolla dina funderingar, problem eller utvecklingsmöjligheter med anställda eller med familjen. Ibland har du ett behov av utbyte med andra företagare – med likasinnade – och med de som hunnit bli mer erfarna än dig. Hos Företagarna syd i Malmö så hittar du det nätverk och det stöd du söker. Tillsammans är alltid starkare än en, och genom att nätverka skapar du nya kontakter och lär känna nya kunder och potentiella “marknadsförare” av ditt företag. Naturligtvis finns även en hel del förmåner för dig som väljer att bli medlem.

 

Sträck ut en hand

Om du stöter på någon som letar efter en resurs du vet finns i ditt nätverk så sträcker du naturligtvis ut en hand och kopplar dem samman. Fördelen med att finnas med i olika nätverk och föreningar är för dig som företagare att du träffar andra likasinnade människor och att fler får kännedom om vem du är och vad du erbjuder för produkter och tjänster. Tänk på att mun-till-mun marknadsföring eller så kallade rekommendationer är något väldigt många lyssnar till hellre än reklam. Då blir det också mer personligt och genuint. Så se till att nätverka och gör det via Företagarna syd.

 

Om du är ensam

Om du är soloföretagare har du troligtvis en extra fördel när en sammansutning som Företagarna syd arrangerar en mängd olika aktiviteter, utbildningar och dylikt där du kan delta kostnadsfritt eller för en betydligt lägre summa än om du köpt in motsvarande själv. Så om du är soloföretagare eller äger ett mindre företag ska du verkligen se dig om efter nätverk att gå med i likt Företagarna syd – det är bra för dig, för din utveckling och för din business. Som medlem verkar du för gemensamma mål om att ta bort allt möjligt krångel som finns för dig som företagare idag.