psykiatriker

Psykiatriker i Stockholm erbjuder hjälp i orostider

Psykiatriker i Stockholm erbjuder hjälp i orostider

editorial

De flesta människor går igenom ett flertal kriser i livet. De kan vara av svårare eller lättare art, men är alltid en kamp att ta sig igenom. Dödsfall, skilsmässor eller en helt vanlig fyrtioårskris kan få en människa helt ur balans. Men det finns hjälp att få.

En psykiatriker i Stockholm har stor vana och erfarenhet av att bemöta människor i alla olika typer av kriser. Psykologer och psykiatriker utför ett värdefullt arbete med att guida människor hela vägen genom en svår tid, och ut på andra sidan. De guidar till ett liv som kanske inte är exakt som livet var innan, men som fungerar. Och det kan, faktiskt, till och med vara ett bättre liv.

 

Orostider tär på psyket

I dag råder orostider i världen. Coronapandemin slog hårt mot många människors psykiska välmående. När restriktionerna äntligen släppte kom kriget i Ukraina som en surnad grädde på moset. Det råder stor osäkerhet bland många människor om vad framtiden har i sitt sköte. Det är inte alls konstigt att detta osäkerhetstillstånd leder till sämre mående.

Att leva med oro och stress tär nämligen svårt på det mänskliga psyket. Du som mått lite extra dåligt de senaste åren är alltså inte ensam. Även om precis den känslan är så vanlig just för en människa som lider av psykisk ohälsa: att känna sig ensam. 

 

psykiatriker

 

Ditt liv är ditt

Det enda som kan påstås vara helt sant i livet, är att ditt liv är ditt. Hur besvärligt, oroande och stressande omvärlden än ter sig, är det bara det som faktiskt händer dig som är det som händer i ditt liv. Ta gärna del av viktig nyhetsrapportering, men skjut ifrån dig det som inte rör dig direkt. 

Håll lite distans om du upplever att nyheterna påverkar dig känslomässigt på ett sätt som gör att du inte längre kan hantera din vardag. Hos psykiatrikern kommer du få veta att det är viktigt att skilja på det som är du, och det som är omvärlden.