avsättning till tjänstepension

Rätt försäkring kan göra att man får avsättning till tjänstepension även perioder då man inte kan arbeta

Rätt försäkring kan göra att man får avsättning till tjänstepension även perioder då man inte kan arbeta

Att få tjänstepension i tillägg till den allmänna pensionen är något som kan vara avgörande för att inkomsten inte ska chocksänkas när man känner att man jobbat färdigt. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, men det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Vilket gör det viktigt att ta reda på vad som gäller för en själv om man inte vill få en otrevlig överraskning när det börjar närma sig pensionsåldern. 

Du som inte har tjänstepension 

Har man ingen tjänstepension genom sin anställning men ändå vill jobba kvar på den aktuella arbetsplatsen så kan man starta ett eget sparande, om man har de ekonomiska förutsättningar för det. Att spara mellan 4,5 till 6 procent av månadslönen före skatt kan vara ett bra riktmärke att följa på en inkomst upp till 42 625 kronor, om den ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension. Har man en högre lön än så bör man dessutom spara 30 procent av det som överstiger 42 625 kronor. 

Du som har tjänstepension 

Har du tjänstepension så kan du i regel ta ut den från 55 års ålder, förutom om du är statligt anställd då du måste vänta till 61 års ålder. I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid. Det kan till exempel vara under 5, 10, 15 eller 20 års tid.

Se till att avsättningen flyter på året om

Eftersom lönen och hur länge man har jobbat påverkar hur mycket man får i tjänstepension så kan det vara klokt att se till så att man får ut så mycket som möjligt. När man arbetar så betalar arbetsgivaren in pensionspremien till tjänstepensionen, vilket de ofta inte gör när man har sjukpenning, föräldrapenning och så vidare. Under den perioden kan man istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen eller en avgiftsbefrielseförsäkring. Läs mer om dessa försäkringar på www.afaforsakring.se.