Skyddsanordningar

Trafiksäkra skyddsanordningar för allas trygghet

Trafiksäkra skyddsanordningar för allas trygghet

Det är väldigt viktigt att skylta rätt vid ett vägarbete. Trafikanter ska ha möjlighet att i god tid uppmärksamma att ett vägarbete pågår och att vägbanan kan vara helt eller delvis avstängd. Det är också viktigt att det är tydligt för trafikanterna hur de ska röra sig inom området, finns det risk för att trafikanter omedvetet tar sig in på arbetsområdet så kan det innebära fara både för de själva samt arbetare på platsen. Trafikanterna behöver också veta alternativa vägar om arbetet kräver att vägbanan är helt avstängd.

Halleskog och Hanssons Rental AB är ett företag som hyr ut bland annat skyltar för sådana tillfällen. De erbjuder skyltar i plast eller plåt beroende på situation. För tillfälliga vägarbeten fungerar plastskyltar väldigt bra då de är lätta att ställa ut, flytta och ändra. Vid längre arbeten eller situationer som kräver mer permanent standard erbjuder de plåtskylt med två varianter av betongfot. Sugga med en vikt av cirka 300 kilo eller så kallad Sergel med en vikt på cirka 200 kilo. Halleskog och Hanssons Rental AB har egen skylttillverkning och kan ta fram skyltar för de flesta behov och tillfällen. 

Förutom skyltning så kan man använda sig av staket, skyttelsignal, hastighetstavla och markeringsskärmar för att varna trafikanter och leda dem på rätt väg. De hjälper även till att hålla hastigheten nere för att skydda arbetare på vägen. Ju mer man skyltar och visar alternativa vägar desto säkrare blir det för samtliga som rör sig i och runt arbetsområdet.

Utöver skyltning och andra avspärrningar så är det viktigt att använda sig av rätt skyddsanordningar, både för att skydda arbetare och övriga trafikanter på vägen. Önskar du hyra skyddsanordning i Stockholm så är även det något som Halleskog och Hanssons Rental AB kan hjälpa till med. De erbjuder olika skyddsanordingar i form av till exempel trafikbuffert, skyddsbarriärer, TMA fordon och mycket mer.