undersökningar

Information från omvärlden

Information från omvärlden

Undersökningar är ett bra sätt att ta reda på vad intressanta grupper känner, tycker, önskar och tänker. Om man har ett företag så kan det vara existerande, blivande eller före detta kunder. Det kan vara leverantörer, personalen, samarbetspartners eller helt enkelt personer i omvärlden generellt. Resultatet av dessa undersökningar kan ge en indikation på om det är något man behöver förändra, förbättra eller kassera, och ofta får man information som man annars inte får på annat vis.

 

 

Definiera syftet

 

När man bestämt sig för att göra en undersökning så är det absolut viktigaste att koka ner meningen till ett nålhuvud, nämligen varför man gör undersökningen. Vad man vill ha ut av det. Annars kan undersökningen kosta både tid och pengar men i slutändan inte visa sig tillföra något som helst. Vill man få veta varför en produkt inte säljer så bra? Vill man få svar på varför det är så dåligt med besökare på gudstjänsterna? Vill man veta varför alla restauranger har många gäster men man själv har tom matsal? Eller kanske vill man ha en indikation på varför så många röstade på ett visst parti.

 

Konsten att ställa rätt frågor på rätt vis

 

När man definierat syftet så är det viktigt att ställa rätt frågor på rätt sätt för att nå det önskade svaret. Och det enklaste sättet är att anlita ett företag som arbetar med marknadsundersökningar som http://www.exquiro.se/. Man kan välja att skicka ut enkäter, göra telefonintervjuer, samla fokusgrupper eller helt enkelt gå ut på stan och fråga förbipasserande. Tillvägagångssättet beror på hur man tror att man får de bästa och mest ärliga svaren och i vilket forum som frågorna passar. Ett företag som arbetar med undersökningar har alla de önskvärda kunskaper som gäller undersökningssätt, typ av frågor och till slut även hur man sammanställer och förstår resultatet man kommer fram till.