Minireningsverk

Minireningsverk tar lite plats och har låga driftskostnader

Minireningsverk tar lite plats och har låga driftskostnader

editorial

Kraven på avloppsanläggningar har skärpts och många kommuner ser nu till att de efterföljs. Anläggningar som godkändes för 20 år sedan kan därför underkännas vid en inspektion och du kan vara tvungen att installera ett nytt avlopp. Att anlägga ett nytt enskilt avlopp kan bli komplicerat, men om du istället för en infiltrationsanläggning väljer ett modernt biologiskt minireningsverk blir det lätt.

En infiltrationsanläggning ställer stora krav på marken där den placeras och kan behöva göras om efter 15 år. Därför kan det vara dags att tänka om.

Ett modernt biologiskt minireningsverk sköter sig själv och finns i flera olika storlekar. Även om de kallas minireningsverk har de större modellerna tillräcklig kapacitet för, och är godkända att användas av, en bostadsrättsförening. Ett minireningsverk är dessutom luktfritt, det skapar inga problem eller obehag att ha det i närheten av bostäder.

 

Minireningsverk

 

Ett minireningsverk är lätt att installera

Anläggningen tar inte mycket plats och har en slamavskiljare med stor kapacitet. Själva reningen är en helt biologisk process. Du behöver inte tänka på att fylla på vätskor eller kemikalier. Reningsprocessen sker genom luftslangar som gör att luften cirkulerar och tillför det syre som behövs för att bakteriefloran ska kunna arbeta. Företaget som säljer minireningsverk tar hand om den slamtömning som blir.

När du installerar ett minireningsverk slipper du gräva upp hela trädgården för att anlägga markbädden, och enheten tar inte mycket större plats än en trekammarbrunn. Själva enheten har en förankringsplatta vilket gör att du inte behöver gjuta något betongfundament. Den lyfts på plats med hjälp av de lyftöglor som finns.

Ett biologiskt minireningsverk passar också att ha vid fritidshuset eftersom det klarar att vara utan vattentillförsel i upp till 26 veckor utan att ta skada eller förlora kapacitet. Innan du investerar i ditt minireningsverk är det bra att stämma av med kommunen så att de godkänner installationen.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://alltomkonst.se/

https://konst-bloggen.se/

https://konst-rikt.se/

https://konst-sidan.se/

https://konstbloggen.se/

https://konstihemmet.se/

https://konstinspiration.se/

https://konstnytt.se/

https://konstsajten.se/

https://nyare-konst.se/

https://utforska-konst.se/

https://vardags-konst.se/